Nhà Mẫu

Explore Căn Hộ 2 PN | 2WC | DT thông thủy: 62.9m2 | DT tim tường: 69,2
Explore Căn Hộ 3 PN | 2WC | DT thông thủy : 75,1m2 | DT tim tường: 81,8m2

 

Explore Căn Hộ 1PN|1 WC | TThủy 42,9m2|TTường:46,3m2

Explore Căn Hộ 2PN + 1 | 2WC | Thông thủy: 62,4 m2|Tim tường 67,4m2|

Explore Căn Hộ 2PN+1 |1 WC |Thông thủy: 54,9m2|Tim tường 59,1m2

Explore Căn hộ studio | 1 WC | DT thông thủy 28m2 | DT tim tường 30,9m2

Tổng đài Tư Vấn Miễn Phí Vincity 0888807178

Đăng Ký & Nhận Báo Giá

Đăng Ký & Nhận Báo Giá

First